Ilmoita yhdistyksesi maksuttomalle ketterän toiminnan verkkokurssille

Aihealue(et):
Avainsana(t):

Nyt on tarjolla herkkupala kokeiluhenkisille järjestöuudistajille. Kyseessä on maksuton testierä uutta, tulevaisuuteen tähtäävää verkkokurssia. Kurssilla opitte kevyen ja ketterän toimintamallin ja kehitätte sen avulla järjestönne toimintaa.

Ilmoittautuminen on jo alkanut! Ilmoittautumisaika päättyy 30.11.2016. Kurssi alkaa tammikuussa 2017. Kurssin suunnittelivat ja toteuttavat järjestövalmentaja Petri Toikkanen sekä vapaaehtoisjohtamisen valmentaja Lari Karreinen.

Ilmoita yhdistyksesi mukaan tästä linkistä. Lue tarkemmat tiedot alta!

ketteroiry-4

KetteröiRY – 2020-luvun järjestötoimintaa

Vapaaehtoistoiminta on suuressa muutoksessa. Osallistumisen tavat ovat muuttuneet. Uudet viestintävälineet luovat mahdollisuuksia johtaa järjestöjä tavoilla, joista vielä kymmenen vuotta sitten ei voitu uneksiakaan. Tulevaisuuden järjestö- ja vapaaehtoisjohtaminen on paljon nykyistä enemmän itseohjautuvaa ja vertaisuuteen perustuvaa.

Tämä tulevaisuuden kuva törmää järjestöjen nykyiseen tolaan: totuttuihin, kankeisiin ja byrokraattisiin toimintatapoihin.  Suunnitelmien muuttaminen käytännön tekemiseksi on monille järjestöille vaikeaa.  Asiat kestävät liian kauan, puhetta piisaa, mutta teot jäävät vähäisiksi. Johtamista vaivaavat kekkosenaikaiset ajatusmallit, joissa asiat nähdään enemmän järjestöorganisaation kuin jäsenten tai kiinnostuneiden lähtökohdista.

Ihmiset kuitenkin haluavat erinäköistä toimintaa. Uudistamista kaivataan kuumeisesti. Toiminnasta kiinnostuneet vieroksuvat järjestöjen kankeita rakenteita. 2020-luvulla järjestöt tarvitsevat nopeampia, kevyempiä, ketterämpiä ja kokeilevampia tapoja johtaa ja kehittää toimintaansa. Ihmiset haluavat olla mukana niissä yhteisöissä, joissa toiminta on sujuvaa, nopeaa, mielekästä ja hauskaa.

Järjestöt tarvitsevat nopeampia, kevyempiä, ketterämpiä ja kokeilevampia tapoja johtaa ja kehittää toimintaansa.

Ketterän kehittämisen malli avuksi uudistumiseen

Vapaaehtoisten johtamista sekä järjestötoiminnan organisointia, suunnittelua ja kehittämistä voidaan tehdä toisinkin. Lari Karreinen ja minä, kaksi järjestöjen ja vapaaehtoisjohtamisen valmentajaa, kehitimme uudenlaisen toimintamallin, jolla voidaan organisoida, johtaa ja suunnitella huomattavasti ketterämmin.

Annoimme mallille nimeksi KetteröiRY. Tämä KetteröiRY on yhteisöllisen organisoinnin malli, jossa yhdistyy kokeilevaa kehittämistä, ketterän kehityksen menetelmiä ja itseohjautuvaa vertaisjohtamista. Mallin avulla voidaan parantaa, kehittää ja johtaa erilaisia vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan palveluita, toimintoja ja osa-alueita – tai luoda jotain aivan uutta.

 

Ketterä malli käyttöön järjestössäsi valmentajien tuella – maksuton vain tämän kerran

Tarjoamme KetteröiRY-menetelmää ensi kertaa suurelle yleisölle. Etsimme tälle ensimmäiselle kurssille kymmentä yhdistystä testaamaan kurssin sisältöä. Kyseinen pilottikurssi on osallistuville järjestöille maksuton. Haluamme mukaan erilaisia, erikokoisia ja erilaisissa tilanteissa olevia järjestöjä, joten valitsemme osallistuvat järjestöt hakemusten perusteella.

Kurssilla opitte toimintamallin, jota voitte soveltaa toimintoihinne ja projekteihinne myös kurssin jälkeen. KetteröiRY tekee yhdistyksesi toiminnasta tavoitteellisempaa, kevyempää, nopeampaa, itseohjautuvampaa ja aikaansaavampaa.

 

Miten yhdistyksesi hyötyy?

Me valmentajat opetamme teille tämän menetelmän ja annamme siihen kaikki tarpeelliset työkalut. Suurin osa oppimisesta tapahtuu kuitenkin omassa porukassanne, kun sovellatte toimintamallia omaan toimintaanne.

KetteröiRYn avulla järjestösi voi esimerkiksi:

 • Parantaa olemassa olevaa
  • uudistaa verkkosivuja, virtaviivaistaa taloushallintoa, tehdä markkinointisuunnitelman…
 • Kehittää uutta
  • Luoda uuden tapahtuman, jäsenpalvelun, jäsenhankintakampanjan…
 • Parantaa jonkin ryhmän toimintaa
  • Kehittää hallitustoimintaa, tiimityöskentelyä, organisointia, johtamista…

Menetelmä sopii likipitäen kaikkeen siihen, mitä järjestössä tehdään 3-10 ihmisen ryhmässä. Vain mielikuvitus on rajana.

 

Tarvitsette vain testiryhmän ja innostusta

Kurssi sopii kaikenkokoisille ja kaikenlaisille järjestöille. Teiltä osallistuu yksi tai useampi henkilö valmennuskerroille. Koska tekemällä oppii parhaiten, sovellatte kurssin aikana KetteröiRY-menetelmää omassa järjestössänne.

Menetelmän ydin on ryhmän toiminnan parantaminen. Tarvitsette siis 3-10 hengen ryhmän. Se voi olla projektiryhmä, tiimi, järjestelytoimikunta tai hallitus –  mikä vain sopivan kokoinen porukka, jonka työtä haluatte kehittää paremmaksi.  Tämän ryhmän toiminta organisoidaan kurssin ajaksi KetteröiRY-toimintamallilla.

 

Verkkovalmennuksen sisältö

 • 3 valmentajien vetämää yhteisöllistä webinaaria
 • 7 tehokasta työkalua heti käytettäväksi
 • 10 järjestön yhteisö, jolta saa ideoita, tukea ja eväitä muutokseen
 • Keskustelua ja ajatuksenvaihtoa.

Kurssi toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

 

Kurssi alkaa tammikuussa 2017

Kurssi alkaa tammikuussa. Sen kokonaiskesto on 8-12 viikkoa. Tarkempi aikataulu tehdään osallistujajoukon selvittyä ja voidaan joltain osin sovittaa myös järjestökohtaisesti. Webinaarit ja muut valmentajan vetämät kerrat tapahtuvat tiettyinä päivinä, mutta muuten aikataulua voidaan sovittaa ketterästi.

KetteröiRY on yhdistelmä kokeilevaa kehittämistä, ketterän kehityksen metodiikkaa, lean-ajattelua, itseorganisoituvan johtamisen näkemystä, ryhmädynamiikan tuntemusta ja tavoitteenasettamisen psykologiaa.

Paljonko kurssi vaatii aikaa?

Kurssin valmentajajohtoiset etapit vievät noin 3 X 2 h = 6 tuntia. Sen lisäksi voitte käyttää haluamanne määrän aikaa yhteisölliseen keskusteluun muiden järjestöjen kanssa.   Järjestössänne tulette käymään kurssin aikana vähintään neljä 1-2 tunnin mittaista palaveria. Kurssin oppimistavoitteiden kannalta aikaa kannattaa varata yhteensä vähintään noin 15-20 tuntia 8-12 kurssiviikon aikana.

Huom: omien palaverienne kestosta 80-90 % käytetään varsinaiseen tekemiseen, siihen järjestönne kehityksen kannalta tärkeään aiheeseen, jonka valitsette työn alle. Se, mitä ja kuinka paljon teette palaverien välissä, on teidän asianne. Siihenkin kannattaa toki varata aikaa runsaasti, koska ilman tekemistä ei opita.

 

Menetelmän juuret

KetteröiRY on yhdistelmä kokeilevaa kehittämistä, ketterän kehityksen metodiikkaa, lean-ajattelua, itseorganisoituvan johtamisen näkemystä, ryhmädynamiikan tuntemusta ja tavoitteenasettamisen psykologiaa. KetteröiRY sovittuu ja mukautuu eri näköisten ja kokoisten järjestöjen tarpeisiin. Se on nimensä mukaisesti kevyt ja ketterä.

Kurssin valmentajat Lari Karreinen ja Petri Toikkanen ovat kouluttaneet kymmeniä järjestöjä ja satoja vapaaehtoisia. Sisältö on kehitetty Larin ja Petrin yhteistyönä.

 

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan järjestöittäin tästä linkistä. Mukaan pääsee 10 järjestöä, jotka valitaan hakemusten perusteella. Kannattaa siis perustella hyvin, miksi juuri teidät tulisi valita mukaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan marraskuun loppuun asti.

*

Ketterä kehittäminen on ilman muuta tulevaisuutta myös järjestöissä. Tulevaisuudessa luvassa on myös blogauksia ketterän kehittämisen hyödyistä ja soveltamisesta. Ilmoittaudu kuitenkin kurssille nyt, niin saat etulyöntiaseman odottelijoihin nähden.