Strategian rakentamisen tähtiketju

Aihealue(et):
Avainsana(t):

Strategiaa valmistelee siis tarkoitusta varten muodostettu strategiaryhmä. Ryhmän kokoonpanoa kannattaa valmistella huolellisesti, jotta sen jäsenten tiedot ja ominaisuudet täydentävät toisiaan ja ryhmä saa myös tuloksia aikaan.

Hyvässä strategiaryhmässä on tarpeeksi ihmisiä, jotka tuntevat järjestön toiminnan kokonaisuuden ja riittävästi yksityiskohtia. Tämä toteutuu tyypillisesti hyvin helposti, kun mukana on ihmisiä avainpaikoilta, johtavia työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Erityiskysymysten osalta saadaan käytännön asiantuntemusta, kun näitä hommia hoitavat henkilöt otetaan mukaan kyseisen teeman pohdintaan.

penkit

Ryhmän jäsenten pitää saada suunsa auki. Jokaisella pitää olla mielipiteitä ja näkemyksiä sekä rohkeutta kertoa ne. Pari hiljaisempaa voi mennä porukassa, mutta vetäjän pitää silloin tehdä lisätyötä, että heidänkin mielipiteensä saadaan mukaan. Helpotusta voi löytyä kirjallisesta ilmaisusta tai henkilökohtaisista keskusteluista.

Strategian pohtimisen ydintä on kokonaisvaltainen hahmotus. Siinä on ihmisten välillä suuria eroja. Jotkut näkevät vain oman juttunsa ja jäävät siihen. Se on monessa asiassa ihan ok, mutta ei strategioiden pohdinnassa. Strategiaryhmään kannattaa yrittää ottaa mukaan lähinnä sellaisia henkilöitä, jotka osaavat hetkeksi irtautua omista lempilapsistaan sekä taustansa ja koulutuksensa kahleista ja pystyvät hahmottamaan asioita moniulotteisemmin.

Strategiaryhmää kootessa kannattaa huomioida ryhmädynamiikka. Ei ole ollenkaan hassumpi ajatus ottaa mukaan yksi sellainen, jota kutsuttakoon tsemppariksi. Tsemppari nostaa porukan intoa, pitää yllä huumoria ja keventää omalla persoonallaan tekemisen tunnelmaa. Tällainen henkilö on hyvin arvokas, jos strategiatyö ajautuu vaikeuksiin tai jotkut ovat napit vastakkain. Tsemppari on näissä tilanteissa ikään kuin voiteluaine.

Usein ongelmana on ajattelun liiallinen jumittuminen oman järjestön boksiin. Silloin ovat arvokkaita henkilöt, joilla on kokemusta muualta, järjestöistä tai erilaisista työpaikoista. He voivat kertoa, miten asia on toisaalla tehty. Nämä viestintuojat lisäävät strategian pohdinnan kekseliäisyyttä ja näkökulmallisuutta huomattavasti. Näkökulmaa puolestaan kaventaa haitallisesti kaikenlainen yksipuolisuus, kuten all male / all female panel tai johonkin suuntaan vinoutunut ikärakenne. Helpoimmin erilaisia näkökulmia löytyy tietysti ulkopuolelta. Strategiaryhmää ei ole mikään pakko muodostaa vain omista joukoista, vaan rohkea järjestö voi ottaa mukaan jonkun vaikka jostain läheisestä järjestöstä. Yksi ihminen ei heilauta voimasuhteita niin, että strategiasta tulisi liiaksi ulkopuolisten näköinen, mutta yksikin ulkopuolinen voi tuoda huimasti arvoa ryhmän pohdinnoille.

Erinomainen strategia vaatii visionäärisyyttä.

Näillä päästään jo pitkälle ja voidaan leipoa hyvä strategia. Aivan erinomainen strategia vaatii vielä jotakin: visionäärisyyttä. Visionäärejä ei valitettavasti kasva puissa, joten jos sellaisen löytää, hänestä kannattaa pitää kiinni kaksin käsin ja molemmin jaloin. Visionääri pystyy näkemään useamman vuoden päähän ja hahmottamaan, mihin toimintaympäristö on menossa, miten erilaiset trendit vaikuttavat ja millaisia vaikutuksia isoilla strategisilla muutoksilla olisi tulevaisuudessa. Kukaan ei tietenkään pysty ennustamaan, mutta toisten on helpompi nähdä kauas ja unelmoida. Jos visionäärisyys puuttuu porukasta täysin, riskinä on, että päädytään tekemään viiden prosentin strategia.

Visionäärit voivat tehdä strategiasta erinomaisen – tai toisaalta katastrofin, joka vie metsään, päin seinää tai junan alle. Riski kohoaa suureksi kovin karismaattisten persoonallisuuksien kanssa. Visionäärisyys vaatii kaverikseen kriittistä ajattelua: jokaisen analyysin, johtopäätöksen ja strategisen valinnan tiukkaa, mutta hyvässä tarkoituksessa tehtyä kyseenalaistamista. Onko todella näin? Entäs jos? Mitäs sitten jos näin tehdään? Mitä riskejä se sisältää? Kriittinen ajattelu ei tarkoita vastustamista vaan älyllistä, moniulotteiseen näkemykseen pyrkivää asennoitumista.

Erinomainen strategiaryhmä siis

  • Tuntee yksityiskohdat
  • Osaa ajatella laaja-alaisesti
  • Näkee kauas
  • On samaan aikaan sekä idearikas että sopivasti realistinen
  • Osaa kyseenalaistaa ja olla kriittinen sekä järjestön toimintaa että omia tuotoksiaan kohtaan
  • Toimii myös ryhmänä.

Uudistuminen lähtee ihmisistä, jotka rohkenevat ajatella muutosta.

Strateginen muutos vaatii myös rohkeutta. Se kysyy rohkeutta uudistua ja sietää epäonnistumisen riskiä. Pelkistä säilyttäjistä ja perinteen vaalijoista ei strategiaryhmää kannata koota. Toisaalta myös start up -yritysten mentaliteetti ”kaikki yhden idean varaan, valloitetaan maailma, epäonnistutaan todennäköisesti” jääköön bisneksen tekijöille. Järjestöissä ei tavoitella pikavoittoja, mutta paikalleenkaan ei voida jäädä. Uudistuminen lähtee ihmisistä, jotka rohkenevat ajatella muutosta.