Tehdään kova osaaminen näkyväksi

Aihealue(et):
Avainsana(t):

Vapaaehtoistyössä hankitaan valtavasti osaamista.  Tämä on suuri voimavara, jota Suomessa ei ole vielä oikein osattu hyödyntää – ei virallisessa koulutuksessa, eivät työnantajat, eivätkä järjestöt.

”Mitä sä osaat? Joo, annas kun mä näytän mun osaamisen täältä kännykästä.” Näin osaamista voitaisiin näyttää tulevaisuudessa. Vielä olemme kaukana tuosta, mutta muutoksen suunta on oikea. On vapaaehtoistoimijoiden, työnantajien, oppilaitosten ja valtion etu, jos osaamista saadaan näytettyä ja siten hyödynnettyä paremmin.

Olin pari viikkoa sitten yhtenä asiantuntijana keskustelemassa vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen edistämisestä kansanedustaja Sanna Lauslahden kanssa. Edustaja Lauslahti on tehnyt aihepiiristä hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kaikki pöydän ääressä istuneet olivat yhtä mieltä, että aihe on mitä ajankohtaisin ja tarpeellisin. Tällä hetkellä maan hallitus edistää asiaa koulutusreformissaan, jossa ensimmäisessä vaiheessa muutoksia tulee ammatilliseen koulutukseen. Tämän jälkeen ovat vuorossa lukiot ja ammattikorkeakoulut.

Isossa kuvassa kyse on globaalista oppimisen murroksesta, jossa osaaminen nousee keskiöön, ei se, miten ja missä se on syntynyt. Oppimista tapahtuu paljon enemmän virallisen koulutuksen ulkopuolella, työssä, kotona, vapaaehtoistoiminnassa tai vaikka itseopiskellen verkon välityksellä.  Tulevaisuudessa trendi voimistuu entisestään, mihin oppilaitostenkin on vastattava.

Järjestöistä Suomen partiolaiset tekevät tällä hetkellä pioneerityötä Sitran kanssa #kovaaosaamista -hankkeellaan. Partiolaisissa kaikki koulutus on opintopisteytetty virallisen standardin mukaiseksi. Heillä on myös käytössä digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä, jossa tekemisen kautta syntyvää osaamista voi näyttää. Ei ole yllättävää, että juuri partiolaiset näyttävät muille tietä, koska koulutus, kasvatus ja erilaiset taitomerkit ovat kuuluneet vuosikymmeniä partiolaisten toimintakulttuuriin. Hankkeesta syntyy ennakkotietojen mukaan elokuussa käytännön opas kaikkien hyödynnettäväksi. Oppaassa kerrotaan, miten osaamista voi tunnistaa ja tunnistaa järjestöissä.

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen hyödyntäminen ei kuitenkaan saa jäädä pelkästään virallisten tahojen, kuten oppilaitosten, tai kansalaistoiminnan peruspilareiden eli järjestöjen asiaksi. Nopeinta kehitystä saadaan aikaan itse asiassa kansalaistoiminnan ruohonjuuritasolla, vapaaehtoisten itsensä tekemänä. Ideaalitilanteessa osaamisen voivat tunnistaa vapaaehtoistoimijat itse ja saada sen verifioiduksi esimerkiksi vertaisvahvistuksella.

Jo nyt on meneillään osaamisen kuvaamisen vertaisvahvistushankkeita. Eurooppalaisessa Destination eValidation (DesTeVa):ssa tämä itseohjautuva osaamisen tunnistaminen tapahtuu verkkopalvelussa. Osaamisen tunnistaa ja kuvaa henkilö itse, ja osaamisen vahventaa vähintään kolme henkilön kanssa työskennellyttä.  Vastaavaa voitaisiin tehdä myös mobiilisovelluksena. Tätä ajatusta olen itsekin pyöritellyt muutaman vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan ja parin IT-yrityksen kanssa. Kun osaaminen saadaan järkevään muotoon ja ’osaamispassiksi’ kännykkään, otetaan suuri askel osaamisen hyödyntämisessä.

Tulevaisuustyön ja strategioiden asiantuntijana näen, että järjestölle osaamisen hyödyntäminen on suora kilpailuetu. Tämä toteutuu kahdella tapaa. Ensinnäkin osaamista tunnistamalla fiksu järjestö saa käyttöönsä laajasti kaiken sen osaamisen, mitä aktiiveilta ja jäseniltä löytyy. Toiseksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessien ollessa hyvässä iskussa on järjestön helpompaa houkutella uusia tekijöitä joukkoonsa.  Silloin yksi markkinoinnin kulma voi olla ajatus, että toimintaan kannattaa tulla mukaan, koska siinä oppii monenlaista. Vaikutus on vielä vahvempi, kun opitusta saa myös todistuksen, osaamismerkin tai vastaavan, josta on saajalleen hyötyä esimerkiksi hyväksilukuina opinnoissa tai CV-merkintänä työnhaussa. Tehokkaat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat voivat parhaimmillaan olla mahtava lisävoima järjestölle.

 


Kuvalähde: The South in Summer,  Flicr.