Palvelut

Strategiset kehitystyöpajat

Strategian rakentaminen

Parempi järjestö -valmennus

Puheenvuorot

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

Verkkovalmennus

100 prosentin tyytyväisyystakuu

 

Miten voin auttaa teitä?

Olen järjestövalmentaja Petri Toikkanen – lue lisää minusta täältä. Koulutan, valmennan ja konsultoin järjestöjä. Olen asiantuntija erityisesti tulevaisuuteen suuntaavassa pitkän aikavälin kehittämisessä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kontekstissa. Autan järjestöjä rakentamaan strategioita, pohtimaan tulevaisuutta, sujuvoittamaan toimintatapoja, muotoilemaan organisaatioita ja palveluita sekä parantamaan johtamista.

Kun puhun järjestöistä, tarkoitan yhdistyksiä sekä muuta suuressa määrin vapaaehtoisvoimin tehtävää yleishyödyllistä toimintaa. Vuosien mittaan asiakkainani on ollut koko vapaaehtoistoiminnan kirjo valtakunnallisista liitoista aina paikallisryhmiin ja yksittäisiin vapaaehtoisiin.

Strategiset kehitystyöpajat

Tehokasta ja keskittynyttä työskentelyä tärkeän aiheen ympärillä. Lisää tietoa, yhteistä pohdintaa, ahaa-elämyksiä. Välitöntä käytäntöön vietävää hyötyä.

tyopajat_tarkka

Hinnat (sis. alv)

Puoli päivää 1 250 euroa

Koko päivä 2 000 euroa

Olen mitannut valmennuspäivieni palautteita vuosien ajan. Asteikolla 1–5, jossa 5 tarkoittaa parasta mahdollista, valmennusteni numeroarvioiden keskiarvo on 4,3. Asiakkailta olen saanut kiitosta erityisesti asiantuntemuksesta sekä kyvystä kiteyttää ja herättää ajatuksia. Luonnollisesti pidän aina huolen päivän onnistumiselle tärkeistä aikatauluista, etenemisestä ja riittävistä tauoista.

Työpajoissa, koulutuksissa ja kehittämispäivissä pureudutaan johonkin teemaan, joka on järjestön, vapaaehtoisten tai vapaaehtoisryhmien toiminnalle tärkeä. Liikkeelle lähdetään yleensä luentotyyppisesti alustamalla käsiteltävää aihetta. Pääosassa on kuitenkin aina yhteinen työskentely, joka tuottaa ideoita, ajatuksia, ahaa-elämyksiä ja päätösehdotuksia. Tilaisuuksissa työstetään yhdessä jotain konkreettista, joka parantaa järjestön toimintaa. Teemasta riippuen se voi olla esimerkiksi tulevaisuuskartta tai kehityssuunnitelma.

Työskentelypäivä kestää taukoineen tyypillisesti 4–8 tuntia, eli puolikkaan tai kokonaisen päivän. Osallistujajoukon suuruus voi olla 10–99 henkeä. Työskentelytavat sovitetaan joukon suuruuden mukaan.

Työpajat ja kehittämispäivät suunnittelen aina yhdessä asiakkaan kanssa. Haluan varmistaa, että ohjelma vastaa juuri teidän väkenne tarpeisiin. Asiakkaalle haluan tehdä asiat helpoksi.

Suunnittelen päivän ohjelman ja tuon tehokkaat työskentelymenetelmät. Teen aina päivän yhteenvedon, ja tarvittaessa autan dokumentoimaan päivän aikaansaannoksia.

 

Strategian rakentaminen

Järjestön elinvoimaa ja menestymistä viitoittava strategia.

Autan järjestöjä rakentamaan menestyksekkäitä strategioita. Kaikki strategian rakentamisen tueksi minut tilanneet asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Jokainen projekti on päässyt tavoitteeseensa: järjestö on saanut toimivan strategian, joka on auttanut muun muassa

  1. kasvattamaan jäsenmäärää
  2. parantamaan edunvalvontaa
  3. sujuvoittamaan palveluita
  4. keskittymään oleelliseen
  5. tunnistamaan tärkeimmät painopisteet.

Strategian rakentamiseen sisältyvät Strategiastartti-, Suuntana tulevaisuus- ja Meidän järjestö -työpajat isohkolle osanottajamäärälle, esimerkiksi jäsenistölle tai jäsenistöä edustavalle taholle kuten valtuustolle tai edustajistolle. Hallituksen tai strategiaryhmän kanssa käydään lisäksi kaksi työpajaa vision löytämiseksi ja strategisten valintojen tekemiseksi. Työskentelyn joihinkin osiin, esimerkiksi lyhyisiin seurantapalavereihin, osallistun etäyhteydellä. Tiivis yhteydenpito on aina oleellinen osa järjestämiäni strategian rakennusprojekteja. Olen strategiaryhmän ja avainhenkilöiden tukena projektin ajan.

Strategiaprojekti on aina urakka. Niinpä myös hintani on urakkahinta. Valmista tulee, vaikka töitä jouduttaisiin huhkimaan enemmän.

Hinta 9 900 euroa (sis. alv)

Laajemmista strategiaprosesseista erillinen tarjous.

 

Parempi järjestö -valmennus

Parempi järjestö -valmennuskokonaisuuden avulla järjestön toiminta, käytänteet ja johtaminen muutetaan tavoitteiden mukaisiksi. Yhteisen työskentelyn kautta muotoillaan kehys, jolla työskentelystä tulee nopeaa, virtaviivaista ja mielekästä. Tarkasteluun otetaan niin toimenkuvat ja johtamiskäytänteet kuin toimintaprosessitkin. Organisaatiota muotoillaan tarkoituksenmukaisemmaksi ja ketterämmäksi. Työskentelytapoja ja johtamisjärjestelmää parannetaan.

Esimerkin toteutuksesta löydät täältä.

Valmennus sisältää kolme lähivalmennuspäivää ja vähintään saman verran etävalmennusta.

Tämä valmennuskokonaisuus sopii erinomaisesti strategian rakentamisen jälkeen. Uunituoreen strategian tärkeintä aikaa ovat kuusi ensimmäistä kuukautta. Parempi järjestö -valmennuksella strategian käytäntöön viemiseen saadaan lentävä lähtö.

Hinta 5 900 euroa (sis. alv)

 

Puheenvuorot

Asiantuntijapuheenvuoro järjestötoiminnan johtamisesta ja tulevaisuudesta.

Puhun johtamisesta, tulevaisuudesta ja strategisesta kehittämisestä. Osaan kiteyttää  ja herätellä. Mitä on vapaaehtoisten johtaminen ja vapaaehtoisten organisoituminen 2020-luvulla? Mitä mahdollisuuksia tulevaisuus antaa järjestöille? Mitä muutosvoimia on nähtävissä – mihin varautua, mitä ennakoida? Miten teknologia muuttaa vapaaehtoisten johtamista? Kuinka rakennetaan menestyksekäs järjestön strategia ja kuinka se viedään käytäntöön?

20 min –  kahteen tuntiin.

Hinta

Lyhyt puheenvuoro 600 euroa (sis. alv) + matkakulut

Pidempi luento 1 000 euroa (sis. alv) + matkakulut

 

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

Tietoa ja tukea työskentelyn ja päätöksenteon pohjaksi. Kaikkea ei aina ehditä tehdä itse. Joskus myös tarvitaan ulkopuolista näkemystä herättelemään.

Esimerkkejä tähänastisista toteutuksistani:

Avainhenkilön sparraus: henkilökohtaiset sparraussessiot 4 kuukauden ajan 1–2 kertaa kuukaudessa, puhelin- ja sähköpostituki. Aikaan saatiin iso parannus valmennettavan taitoihin, selkiytettiin tehtävänkuva ja tuettiin henkilökohtaista jaksamista. Avainhenkilö pystyi jatkamaan työssään ja organisaation johtaminen selkiytyi.

Jäsentutkimukset: sähköisen kyselyn toteutus, analysointi ja yhteenveto hallituksen kanssa.

Työyhteisön työskentelyn ja ilmapiirin parantaminen: työntekijöiden ja avainluottamushenkilöiden haastatteleminen sekä kirjalliset kysymykset, näiden analyysi ja yhteenveto sekä tulosten pohjalta yhteinen läpikäynti ja kipukohtiin pureutuva valmennus. Työyhteisön ilmapiiri parani, ja monia arkisia toimintatapoja saatiin muutettua helpommiksi ja kaikille mielekkäämmiksi.

Asiakaspalvelun parantaminen: Asiakaspalvelun prosessien kartoitus ja paikan päällä tehty asiakaspalvelun havainnointi. Kehityskohtien havaitseminen ja korjaaminen paransi asiakaskokemusta merkittävästi.

Kokous- ja johtamistyöskentelyn konsultaatio: Muutaman avainhenkilön haastattelu ja kokouksen havainnointi. Esittelin yhteenvedon ja kehittämisehdotukset hallitukselle. Kehittämisehdotukset johtivat asiakkaan kokoustyöskentelyn ja johtamisen muuttamiseen tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi.

Liiketoiminnan petraus: prosessien ja kannattavuuden läpikäynti. Erottelin kannattavat ja kannattamattomat tuotteet, joista jälkimmäisiä poistettiin tarjonnasta. Talousjohtamisen tueksi löytyi muutama keskeinen luku, joita tulee seurata. Asiakkaan muutaman tuhannen euron panostus konsultaatioon tuli kahden vuoden sisällä moninkertaisesti takaisin säästönä ja lisääntyneenä liikevaihtona.

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot rakennetaan aina täysin asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Hinta

Konsultointipäivä 800 euroa (sis alv.) + matkakulut

 

Verkkovalmennus

Vuonna 2017 otan ensiaskeleita verkkovalmennukseen. Keväällä 2017 pilotoin yhdessä Lari Karreisen kanssa KetteröiRY-verkkovalmennuksen. KetteröiRY on yhteisöllisen organisoinnin malli, jossa yhdistyy kokeilevaa kehittämistä, ketterän kehityksen menetelmiä ja itseohjautuvaa vertaisjohtamista. Mallin avulla voidaan parantaa, kehittää ja johtaa erilaisia vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan palveluita, toimintoja ja osa-alueita – tai luoda jotain aivan uutta.

 

100 prosentin tyytyväisyystakuu

Takaan että olette täysin tyytyväisiä panokseeni. Jos ette ole, teille ei lähetetä laskua. Tähän mennessä jokainen asiakas on ollut tyytyväinen.